Blind Date (1)

‘Existence is random. Has no pattern save what we imagine after staring at it for too long. No meaning save what we choose to impose.’ (2)

In 1921 introduceerde de Zwitserse psychiater Hermann Rorschach zijn befaamde inktvlekkenmethode. Testpersonen krijgen een reeks inktvlekken te zien. Aan de hand van hun antwoorden en reacties op de vraag ‘wat zie je in de vlek?’ worden bepaalde karaktertrekken afgeleid en een profi el opgesteld. Sommigen beschouwden zijn inktvlektest vooral als een perceptietest. Zag men iets anders dan vlekken, dan was het een misperceptie, een gemis aan perceptie of is dit weer een projectie? Manor Grunewald (°1985) schildert een wereld waarin hij een artistieke spelvreugde en een niet-aflatende collagedrang verbindt met een cynische, soms bijtende ondertoon. Grunewald verzamelt beelden, combineert rotring tekeningen met olieverf en collage tot nieuwe hybride beelden. We herkennen elementen uit de media, de populaire en comicscultuur, Amerikaanse advertenties uit de jaren vijftig en fotografi e, maar we kunnen ze niet vasthouden. Het beeld beweegt en oscilleert. Aanvankelijk lijkt elk afzonderlijk fragment herkenbaar. Toch lukt het niet om het geheel te vatten en om de oorspronkelijke, ongeschonden beelden te reconstrueren. De beelden laten zich niet samenbrengen maar vormen een geheel van vlekken, als mobiele landschappen. Grunewald zet ons met zijn werk aan tot bepaalde existentiële projecties. Wat moeten we in zijn vlekken zien? Een mensenschedel loopt leeg, nazi-offi cieren zijn verworden tot vervagende silhouetten, zeelui worden bekleefd met kauwgom. Grunewald abstraheert het figuratieve door het te defi gureren. Vlekken vervagen het beeld en de betekenis, en laten twijfel ontstaan. Nodigt de kunstenaar ons uit tot een luchtig, creatief spel of duwt hij ons eerder voor een Rorschach-spiegel?

‘In the end, it is simply a picture of empty meaningless blackness. We are alone. There is nothing else’ (3)


(1) naar een werk van Manor Grunewald (2) Gibbons, Dave, Moore, Alan, Watchmen, DC Comics, New York, 1986, np (3) Gibbons, Gave, Moore, Alan, op. Cit., np

Tekst door Michel Dewilde

"Glances closer to Blindness" Text by Alex Bacon 2015 (english)

"Organic Mess Series" Text by Alex Bacon 2014 (english)

"Unhelpful Hunt - (Ze hat is not mine, i'm only trying it on for size)" Text by Berthold Pott 2013 (english)

"The veil of the invisble one" Text by Dirk Elst Exhibition: "The veil of the invisible one" 2013 (dutch/english)

"A new blondness" Text by Hans Theys 2011 (english)

"An abortive attempt at making noise" Text by Hans Theys 2011 (english)

"Blind Date" Text by Michel Dewilde Exhibition: "Believe it or not" 2009 (dutch)

"Over structurele chaos" Text by Mieke Mels Book / exhibition: "Propose a course of action, a solution to an issue, or questions for further study." 2009 (dutch/english)
soloshow Goods Between Floors 18 january - february 2019 Berthold Pott gallery / Cologne DE
groupshow ‚neighbours' vol. 8 (artist collections)  2 february - 20 april 2019 RIOT /  Ghent BE
artist in residence march 2019 arteventura  / Aracena Spain
duoshow Fools From The Same Kingdom  with Simon Laureyns march - april 2019 Barbé Urbain gallery / Ghent BE
groupshow  june 2019 A+B gallery / Brescia IT

Work

Bio

Text

Contact

Press