Blind Date (1)

‘Existence is random. Has no pattern save what we imagine after staring at it for too long. No meaning save what we choose to impose.’ (2)

In 1921 introduceerde de Zwitserse psychiater Hermann Rorschach zijn befaamde inktvlekkenmethode. Testpersonen krijgen een reeks inktvlekken te zien. Aan de hand van hun antwoorden en reacties op de vraag ‘wat zie je in de vlek?’ worden bepaalde karaktertrekken afgeleid en een profi el opgesteld. Sommigen beschouwden zijn inktvlektest vooral als een perceptietest. Zag men iets anders dan vlekken, dan was het een misperceptie, een gemis aan perceptie of is dit weer een projectie? Manor Grunewald (°1985) schildert een wereld waarin hij een artistieke spelvreugde en een niet-aflatende collagedrang verbindt met een cynische, soms bijtende ondertoon. Grunewald verzamelt beelden, combineert rotring tekeningen met olieverf en collage tot nieuwe hybride beelden. We herkennen elementen uit de media, de populaire en comicscultuur, Amerikaanse advertenties uit de jaren vijftig en fotografi e, maar we kunnen ze niet vasthouden. Het beeld beweegt en oscilleert. Aanvankelijk lijkt elk afzonderlijk fragment herkenbaar. Toch lukt het niet om het geheel te vatten en om de oorspronkelijke, ongeschonden beelden te reconstrueren. De beelden laten zich niet samenbrengen maar vormen een geheel van vlekken, als mobiele landschappen. Grunewald zet ons met zijn werk aan tot bepaalde existentiële projecties. Wat moeten we in zijn vlekken zien? Een mensenschedel loopt leeg, nazi-offi cieren zijn verworden tot vervagende silhouetten, zeelui worden bekleefd met kauwgom. Grunewald abstraheert het figuratieve door het te defi gureren. Vlekken vervagen het beeld en de betekenis, en laten twijfel ontstaan. Nodigt de kunstenaar ons uit tot een luchtig, creatief spel of duwt hij ons eerder voor een Rorschach-spiegel?

‘In the end, it is simply a picture of empty meaningless blackness. We are alone. There is nothing else’ (3)


(1) naar een werk van Manor Grunewald (2) Gibbons, Dave, Moore, Alan, Watchmen, DC Comics, New York, 1986, np (3) Gibbons, Gave, Moore, Alan, op. Cit., np

Tekst door Michel Dewilde

groupshow Krasj 4 27.08.2018 - 12.10.2018 Dirk Breackman, Walter Swennen, Marc Nagtzaam, Johan De wilde, Joachim Coucke, Manor Grunewald,… Ninove BE
groupshow Ricardo Van Eyck, Laura Jatkowski, Manor Grunewald september / october 2018 Billytown / The Hague NL www.billytown.org
'neighbours’ vol. 8 (artist collections)  february - march 2019 RIOT /  Ghent BE
soloshow january 2019 Berthold Pott gallery Cologne DE

Work

Bio

Text

Contact

Press